Sözleşmeli Sekreter İlanı

Brüksel Başkonsolosluğu 05.11.2010

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Yurt Dışı Teşkilatı (Brüksel)

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yurt Dışı Teşkilatında münhal bulunan 2(iki) adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER;

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

3)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5)Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7)Yeterli düzeyde Fransızca ve İngilizce bilmek (Ayrıca Flamanca bilmek tercih sebebidir.),

8)Bilgisayar ve ofis ekipmanlarını kullanabiliyor olmak

9)Görev yapılacak ülkeyi iyi tanımaları, mahalli örf ve adetleri iyi bilmeleri tercih sebebidir.

II. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER;

Başvuruda bulunacak adayların aşağıda belirtilen belgeleri Rue Montoyer 4 1000 Bruxelles adresine en geç 19 Kasım 2010 günü mesai bitimine kadar şahsen veya yazılı olarak (posta veya e-posta) başvurmaları gerekmektedir.(Belirtilen günden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

1)“İş Talep Formu” çıktısı, (www.abgs.gov.tr adresinden temin edilebilir)

2)Özgeçmiş (CV),

3)Pasaportunun ve işlem yapılmış sayfalarının fotokopileri,

4)Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5)Son mezun olunan okuldan alınan fotokopisi (onaylı sureti sınavı kazanan aday(lar)dan istenilecektir.),

6)2 adet son üç ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf

7)Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

Sınav başvurusu kabul edilenler www.abgs.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

III) YAZILI SINAV;

Yazılı sınav 29 Kasım 2010 Pazartesi günü 09:30-12:20 saatleri arasında Brüksel Büyükelçiliği Toplantı Salonunda yapılacaktır. Sınava kabulde, pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yazılı sınav konuları;

09:30-09:50 Türkçe’den Fransızca’ya Çeviri

10:00-10:20 Fransızca’dan Türkçe’ye Çeviri

10:30-10:50 Türkçe Kompozisyon

11:00-11:20Türkçe’den İngilizce’ye Çeviri

11:30-11:50İngilizce’den Türkçe’ye Çeviri

12:00-12:20 Matematik

Yukarıda belirtilen sınav konuları 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup,her birinden en az 50 puan almak üzere; ortalama 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

IV) SÖZLÜ SINAV;

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar 03 Aralık 2010 Cuma Günü, saat:10:00’da Brüksel Büyükelçiliği Toplantı Salonunda sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır.

Sözlü sınav konuları;

-Genel Kültür,

-Bilgisayar kullanımı,

-İngilizce / Fransızca dil kullanımı

Sözlü sınavda başarı notu 100 puan üzerinden en az 70’tir. Adayların başarı notu; yazılı ve sözlü sınavda aldıkları notların aritmetik ortalamasını almak suretiyle belirlenir ve adaylar başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulur.

V) İLETİŞİM BİLGİLERİ;

Adres : Rue Montoyer 4

1000 Bruxelles

Telefon : 0032 289 62 40 /247

E- Posta : abgsbxlinfo@abgs.gov.tr

Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Başkonsolosluğumuzda randevulu sisteme geçilmiştir. Bilgi için: http://www.konsolosluk.gov.tr Vize başvuruları ise 14:30-16:30 Bilgi ve başvuru için https://www.evisa.gov.tr +32486480090 ACİL DURUM TELEFONU (18:00-09:00 arası, hafta sonları ve tatil günleri)
1.1.2019 YENİ YIL
22.4.2019 PASKALYA TATİLİ
1.5.2019 EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
30.5.2019 BELÇİKA DİNİ BAYRAMI
4.6.2019 RAMAZAN BAYRAMI
10.6.2019 BELÇİKA DİNİ BAYRAMI
21.7.2019 BELÇİKA MİLLİ GÜNÜ
11.8.2019 KURBAN BAYRAMI
15.8.2019 BELÇİKA DİNİ BAYRAMI
27.9.2019 FRANSIZ TOPLUMU GÜNÜ
29.10.2019 CUMHURİYET BAYRAMI
1.11.2019 BELÇİKA DİNİ BAYRAMI
11.11.2019 ATEŞKES GÜNÜ
15.11.2019 KRALİYET BAYRAMI
25.12.2019 NOEL