Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı Konusunda Duyuru

Brüksel Başkonsolosluğu 10.10.2012

07.05.2010 tarihli ve 5982 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde  Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanun”da getirilen düzenlemeyle, Anayasa’da  güvence  altına alınmış  temel hak ve özgürlüklerden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla  Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı tanınmıştır.

 

23 Eylül 2012 tarihinde  yürürlüğe giren sözkonusu düzenleme çerçevesinde yurtdışı temsilcilikleri de bireysel başvuru evrakını kabul edecek makamlar arasında sayılmaktadır.  Yurtdışı temsilciliklerimizin ve bu bağlamda Başkonsolosluğumuzun temel görevi,  usulüne uygun olarak teslim edilen bireysel başvuru evrakının Anayasa Mahkemesi’ne ulaştırılmasıdır.

 
Bu çerçevede bireysel başvuruda bulunma koşulları  aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 

-Başvurunun “şahsen” veya “kanuni temsilci” aracılığıyla yapılması,

 

-Kişilerin kimlik bilgilerinin kanunen geçerli belgelerle (pasaport, nüfus cüzdanı vb) teyit edilmesi,

 

-Bireysel başvuru harcı ve posta ücretinin yatırılması.

 

Bireysel başvuruya ilişkin tüm bilgi ve belgeler (başvuru formu, başvuru formunun doldurulmasına ilişkin kılavuz, ilgili mevzuat ve duyurular) Anayasa Mahkemesi’nin internet  sayfasında (http:/www.anayasa.gov.tr) yayınlanmış bulunmaktadır.

 

 Görev bölgemizdeki vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Umut Deniz Consul General
Monday - Friday

10:00 - 17:00

7/21/2019
10/29/2019
11/11/2019
1/1/2020
4/13/2020
5/1/2020
5/21/2020
5/24/2020
6/1/2020
7/31/2020
8/15/2020
9/27/2020
11/1/2020
11/15/2020
12/25/2020