Yeni Tip Sürücü Belgeleri Hk.

Brüksel Başkonsolosluğu 17.09.2013

Yeni tip sürücü belgelerinin uygulamaya konulmasına ilişkin olarak, yeni tip sürücü belgelerinin ne zaman düzenlenmeye başlanacağı, eski sürücü belgelerinin hangi tarihe kadar geçerli olacağı hususlarında vatandaşlarımızdan bilgi talebi ve sorular alınmaktadır.

Konu hakkında Bakanlığımızca Emniyet Genel Müdürlüğü'nden temin edilen bilgilere göre:

- Yeni tip sürücü belgelerinin 01 Haziran 2014 tarihinden itibaren verilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği,
- Yeni tip sürücü belgelerinin verilmeye başlanmasından itibaren mevcut sürücü belgelerinin 5 yıl içinde yenilenmesinin planlandığı ve eski sürücü belgelerinin bu süre içinde geçerli olacağı,
-Sürücü belgesini kaybeden vatandaşlarımızın yukarıda verilen tarih ve süreleri göz önüne alarak bekleyip beklememeleri konusunda kendilerince değerlendirme yapmaları gerektiği bildirilmiştir.

Saygıyla duyurulur.

Umut Deniz Consul General
Monday - Friday

10:00 - 17:00

7/21/2019
10/29/2019
11/11/2019
1/1/2020
4/13/2020
5/1/2020
5/21/2020
5/24/2020
6/1/2020
7/31/2020
8/15/2020
9/27/2020
11/1/2020
11/15/2020
12/25/2020