Yurtdişindan Türkiye’ye Getirilen Kara Taşitlarinin Geçici İthal Edilmesi Hk. Duyuru

Brüksel Başkonsolosluğu 12.05.2014

Yurtdışından Türkiye’ye getirilen kara taşıtları ile ilgili olarak, geçici ithalat rejimi çerçevesinde tanınan kullanım hakkı konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızdan alınan son duyuruya göre;

- Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye’ye getirilen kara taşıtlarına ilişkin işlemler 22.04.2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Tebliği” çerçevesinde yürütülmektedir.

- Geçici ithalat rejimi kapsamında kara taşıtı getirme hakkı yalnızca Türkiye gümrük bölgesinin dışında yerleşik kişilere tanınmıştır. Bir kişinin Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik sayılması için yabancı bir ülkede ikamet etmesi ve bir yıl içerisinde en az 185 gün Türkiye sınırları dışında bulunması gerekmektedir.

- Türkiye’ye getirilen taşıtlar en fazla 180 (yüzseksen) gün Türkiye’de kalabilmektedir. Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerden, malulen emekli olanlar ile ön emeklilik hakkı kazananlar dâhil yurtdışından emekli olanların, emeklilik belgesini ibraz etmeleri hâlinde, taşıtlarına 360 (üçyüzaltmış) gün süre verilir.

- Yukarıda belirtilen sürelerin tamamının kullanılmasından sonra, yeniden Türkiye’ye taşıt getirilebilmesi için kişi ve taşıtın, çıkış tarihinden itibaren en az 185 (yüzseksenbeş) gün süreyle fiilen yurtdışında bulunmaları gerekir.

- Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen ve ilgilinin pasaportuna kaydedilen taşıtlar gümrük denetimine bırakılmaksızın, en yakın gümrük idaresine başvurularak taşıtın bir başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin örneği ekli taahhütname düzenlenmesi şartıylaülkemizde kalmasına izin verilmektedir.

- Yurtdışından Türkiye’ye getirilen kara taşıtları için halihazırda 185 gün olarak verilen sürelerin uzatılmasına imkan tanıyacak herhangi bir mevzuat çalışması bulunmamaktadır.

Başta yaklaşan yaz tatili döneminde kendi özel taşıtlarıyla Türkiye’ye gitmeyi planlayan vatandaşlarımız olmak üzere, görev bölgemizdeki tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.


Related Documents

TAAHHÜTNAME.docx

Monday - Friday

10:00 - 17:00

7/21/2019
10/29/2019
11/11/2019
1/1/2020
4/13/2020
5/1/2020
5/21/2020
5/24/2020
6/1/2020
7/31/2020
8/15/2020
9/27/2020
11/1/2020
11/15/2020
12/25/2020