Türkiye Cumhuriyeti

Brüksel Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Duyurusu , 25.08.2010

T.C. Brüksel Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu

 

 

Başkonsolosluğumuzda münhal bulunan bir adet  Sözleşmeli Sekreter kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

 

I)ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

 

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi  devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (yalnızca sınavı kazanan adaylardan istenecektir),

8. Yeterli düzeyde Fransızca bilmek (Flamanca ve/veya İngilizce bilmek tercih sebebidir),

9. Bilgisayar programlarına vakıf olup, bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

 

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon ve cep telefonu numarası, e- mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir),

2. Özgeçmiş (CV)

3. Türk pasaportunun ve işlem yapılmış sayfaların fotokopileri

4. Nüfus cüzdanının aslı veya  önlü arkalı fotokopisi

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya fotokopisi (onaylı sureti sınavı kazanan adaydan istenecektir)

6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle  ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya fotokopisi  (onaylı fotokopisi sınavı kazanan adaydan istenecektir)

7.Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

8. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans  belgeleri .

III) SINAVLAR:

a) Yazılı Eleme Sınavı:

 

Yazılı eleme sınavı 15 Ekim 2010 Cuma günü saat 10.00’da Brüksel Büyükelçiliği toplantı salonunda yapılacaktır.

 

 

 

Sınav konuları ve sınav programı:

 

10:00- 11:00 Türkçe’den Fransızca’ya çeviri

 

11:15- 12:15 Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri

 

13:00- 14:00 Türkçe Kompozisyon

 

14.15- 15:15 Matematik

 

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar 26 Ekim 2010 Salı günü, saat 10.00’da yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edilecektir.

 

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

 Sözlü sınav konuları:

- Genel Kültür (Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı ve Türk İnkılap Tarihi)

- Bilgisayar ve Daktilo kullanımı

 

Sınava katılmak isteyenlerin, en geç 11 Ekim 2010 Pazartesi gününe kadar şahsen veya yazılı olarak (posta veya e-posta ile / postadaki gecikmelerden Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir) yukarıdaki belgelerle Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosluğu’na başvurmaları gerekmektedir. Yazılı sınava kabulde,  pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

 

Başvuru Adresi :

 

Consulat Général de Turquie

Rue Montoyer 4

1000 Bruxelles  

Telefon: 02 548 93 49

Faks: 02 512 44 01

E-posta: bruksel@turk-konsolos.com               

İlgili Dosyalar :

- urvfbm55iug1qpaznb4rix45DUYURU.