Türkiye Cumhuriyeti

Brüksel Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Askerlik Kanununda Yapılan Değişiklikler , 19.12.2011

19 Aralık 2011

 

 

DUYURU

 

 

Askerlik Kanununda yapılan değişiklikler 15 Aralık 2011’de yürürlüğe girmiştir.  Dövizle askerlik bakımından getirilen değişikliklerin temel unsurları aşağıda sunulmuştur:

 

Ø  38 yaş ve öncesindeki yükümlüler, 10.000 Avro tutarındaki dövizi ilki başvuru sırasında kalanı üç eşit taksitte veya tamamını peşin olarak, en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar öderler.

 

Ø  39 yaş ve sonrasındaki yükümlüler, 10.000 Avro tutarındaki dövizi peşin olarak öderler.

 

Ø  Dövizle askerlik hizmeti başvurusu kabul edilen yükümlüler temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

 

Ø  Dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunan yükümlüler temel askerlik eğitimine tabi olmadıkları için, son yoklama sağlık muayeneleri yaptırılmaz.

 

Ø  İltica eden yükümlüler ile yabancı ülkede kaçak olarak yaşayanların dövizle askerlik hizmeti başvuruları, bu durumlarını sonlandırıp Kanunda yazılı işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerini elde etmedikçe veya yabancı ülke vatandaşlık hakkını kazanmadıkça kabul edilmez.

 

Ø  14 Aralık 2011 (dâhil) tarihine kadar dövizle askerlik hizmeti için konsolosluklarına başvuruları kabul edilmiş ve peşin veya taksit ödemesi yaptırılmış olan yükümlüler, başvuru tarihindeki yaş durumlarına göre önceki mevzuat hükümlerinde belirtilen döviz miktarlarını süresi içinde ödemekten sorumludurlar.  Bunlar temel askerlik eğitiminden muaftır.

 

Saygıyla duyurulur.