Türkiye Cumhuriyeti

Brüksel Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

2013 Yili Konsolosluk Harçlari , 28.01.2013

2013 YILI İÇİN BELİRLENEN KONSOLOSLUK HARÇLARI AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

1) PASAPORT HARÇLARI :

6 AY SÜRELİ E-PASAPORT (*) 67,34 EURO
1 YIL SÜRELİ E-PASAPORT (*) 84,41 EURO
2 YIL SÜRELİ E-PASAPORT (*) 118,59 EURO
3 YIL SÜRELİ E-PASAPORT (*) 155,63 EURO
4-5,10 YIL SÜRELİ E-PASAPORT (*) 206,90 EURO

(*) Pasaport cüzdan bedeli eklenmiştir.

2) NOTERLİK HARÇLARI :

İMZA TASDİKİ(Muvafakatname, Beyanname) 14,08 EURO
AZİLNAME 20,20 EURO
ÖZEL VEKALETNAME-İki sayfa (**) 18,89 EURO
GENEL VEKALETNAME-İki sayfa (**) 22,73 EURO
SURET TASDİKİ 7,67 EURO
TERCÜME TASDİKİ-
(Metne şamil olmamak üzere-her bir sayfa için) 9,89 EURO

(**) Vekaletnamelerin uzunluğuna göre ikinci sayfadan sonraki her bir sayfa için 6,11 Euro Vekaletname Kağıdı Harcı eklenmektedir.

3) KONSOLOSLUK HARÇLARI :
İMZA VE MÜHÜR TASDİKİ
(Metne şamil olmamak üzere- her bir sayfa için) 14,93 EURO

4) DEĞERLİ KAĞIT HARÇLARI

NÜFUS CÜZDANI 2,74 EURO
AİLE CÜZDANI 27,79 EURO
MAVİ KART 2,53 EURO
SÜRÜCÜ BELGESİ 37,48 EURO
PASAPORT CÜZDANI : 30,32 EURO

SAYGIYLA DUYURULUR.