Türkiye Cumhuriyeti

Brüksel Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışı Seçmen Kütüğü Hk. , 31.05.2013

6304 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun” uyarınca, seçmen niteliğini haiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulmasında oy kullanabilmeleri “Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne” kayıt olmalarıyla mümkündür.

Vatandaşlarımızın, Yüksek Seçim Kurulu’nun “www.ysk.gov.tr” adresindeki internet sitesinde yer alan “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” ekranından “Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne” kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

 Yurt dışında ikamet etmesine ve seçmen niteliğine sahip olmasına rağmen, yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan görev bölgemizdeki vatandaşlarımızın, Başkonsolosluğumuza başvurarak, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen “ADRES BEYAN FORMU”nu doldurup, imza karşılığı vermeleri gerekmektedir.

Adres beyanının yazılı olması ve Başkonsolosluğumuza veya tercih edilen başka bir konsolosluk temsilciliğimize şahsen bildirilmesi esas olmakla birlikte, görev bölgemizdeki vatandaşlarımızın adres beyanlarını posta ve faks yoluyla da Başkonsolosluğumuza iletebilecekleri ilgi’de kayıtlı duyurumuzla vatandaşlarımızın bilgisine sunulmuştu. Bu çerçevede, posta veya faks ile yapılacak başvurularda dilekçe, nüfus cüzdan fotokopisi, beyan edilen adreste ikamet edildiğini gösteren fatura veya belediyeden alınmış belge fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.

Aynı adreste oturan ailenin ergin (reşit) fertleri, diğer aile fertleri yerine adres beyanında bulunabilir. Çocukların adresleri ise anne, baba, veli ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.

Görev bölgemizdeki vatandaşlarımıza saygı ve önemle duyurulur.