Türkiye Cumhuriyeti

Brüksel Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Belçika Fırsat Eşitliği Ve Irkçılığa Karşı Mücadele Merkezi Yetkilileri Ile Başkonsolosluğumuzca Düzenlenen Toplantı Hk. , 13.06.2013

Belçika Fırsat Eşitliği ve Irkçılığa Karşı Mücadele Merkezi yetkilileri François Deleu ve François Sant'Angelo'nun katılımlarıyla, 29 Mayıs 2013 tarihinde Başkonsolosluğumuzca derneklerimize bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Belçika Fırsat Eşitliği ve Irkçılığa Karşı Mücadele Merkezi yetkilileri tarafından yapılan Fransızca sunumda özetle, anılan kurumun yapısı, misyonu itibariyle hukuki altyapı ve ayrımcılığa maruz kaldığını düşünen kişinin yapması gerekenler hakkında bilgi verilmiştir.

Bu bağlamda, ayrımcılığa maruz kaldığını düşünen kişinin Belçika Fırsat Eşitliği ve Irkçılığa Karşı Mücadele Merkezi'ni bilgilendirmesi, polis tutanağı tutturması, şahitlerin irtibat bilgilerini alması, fotoğraf, e-posta, tıbbi rapor gibi somut kanıtları toplaması ve kanuni hakları konusunda yetkili kurumlardan veya avukatlardan bilgi alması önemle tavsiye edilmektedir.

Öte yandan, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, islamofobi motifli ayrımcılık vakalarına maruz kalındığında, gerek Fırsat Eşitliği ve Irkçılığa Karşı Mücadele Merkezi aracılığıyla Belçika makamlarına, gerek Konsolosluk Çağrı Merkezi ve Başkonsolosluğumuz aracılığıyla Türk makamlarına bildirimde bulunulması önem taşımaktadır (Anılan kurumların irtibat bilgileri aşağıda sunulmaktadır). Bu tür vakaların ihbar edilerek kayda geçirilmesi, hem Belçika'daki tablonun daha net görülmesini, hem de Türk makamlarının bu vakaları Belçika makamları nezdinde daha etkili şekilde takip edebilmesini sağlayacaktır.

  • T.C. Brüksel Başkonsolosluğu (+32 2 548 93 40)
  • Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29)
  • Belçika Fırsat Eşitliği ve Irkçılığa Karşı Mücadele Merkezi

  Rue Royale 138, 1000 Bruxelles

            Tel : +32 2 212 30 00

            Yeşil Hat (ücretsiz): 0800 12 800

            e-posta : epost@cntr.be

Saygıyla duyurulur.