Türkiye Cumhuriyeti

Brüksel Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

2014 Yılı Konsolosluk Harçları , 16.01.2014

2014 YILI İÇİN BELİRLENEN KONSOLOSLUK HARÇLARI AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.
 

 1) PASAPORT HARÇLARI :

 6 AY SÜRELİ E-PASAPORT (*) 62.05 EURO

1 YIL SÜRELİ E-PASAPORT (*) 78.15 EURO

2 YIL SÜRELİ E-PASAPORT (*) 110.34 EURO

3 YIL SÜRELİ E-PASAPORT (*) 145.23 EURO

4-5,10 YIL SÜRELİ E-PASAPORT (*) 193.52 EURO

 (*) Pasaport cüzdan bedeli eklenmiştir. Posta ücreti ayrıca ilave edilecektir.

 

2) NOTERLİK HARÇLARI :

 İMZA TASDİKİ(Muvafakatname, Beyanname) 13.21 EURO Tek imza, 20.94 Euro Çift imza

İHBAR,İHTAR,PROTESTO,AZİLNAME 16.06 EURO

ÖZEL VEKALETNAME-İki sayfa (**) 17.37 EURO

GENEL VEKALETNAME-İki sayfa (**) 21.14 EURO

SURET TASDİKİ 6.99 EURO

TERCÜME TASDİKİ- 9.06 EURO

(Metne şamil olmamak üzere-her bir sayfa için)

 (**) Vekaletnamelerin uzunluğuna göre her bir sayfa için 5.48 Euro Kağıt Harcı eklenmektedir.

 

3) KONSOLOSLUK HARÇLARI :

İMZA VE MÜHÜR TASDİKİ

(Metne şamil olmamak üzere- her bir sayfa için) 14,93 EURO

 

4) DEĞERLİ KAĞIT HARÇLARI

 NÜFUS CÜZDANI 2,45 EURO

AİLE CÜZDANI 25.02 EURO

MAVİ KART 2,45 EURO

SÜRÜCÜ BELGESİ 33.54 EURO

PASAPORT CÜZDANI : 27.20 EURO

Saygıyla duyurulur.