Türkiye Cumhuriyeti

Brüksel Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Geçici İthal Edilen Kara Taşitlarina İlişkin Gümrük Genel Tebliği , 13.06.2014

Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade ile gümrük vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle yurda girişi yapılan özel kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemler, 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 numaralı Geçici İthalat Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir.

Sözkonusu tebliğ ve konuya ilişkin
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı duyurusu vatandaşlarımızca istifade edilmek üzere ekte sunulmuştur.

İlgili Dosyalar :

- Geçici İthal Taşıtlar - Gümrük Genel Tebliği.pdf

- Gümrük Bakanlığı Duyurusu.docx