Türkiye Cumhuriyeti

Brüksel Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

2015 Yilinda Uygulanacak Harçlar , 07.01.2015

2015 YILI İÇİN BELİRLENEN KONSOLOSLUK HARÇLARI AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.
 

 1) PASAPORT HARÇLARI (Pasaport cüzdan bedeli dahil):

 6 AY SÜRELİ E-PASAPORT (*) 68,31 EURO

1 YIL SÜRELİ E-PASAPORT (*) 86,06 EURO

2 YIL SÜRELİ E-PASAPORT (*) 121,50 EURO

3 YIL SÜRELİ E-PASAPORT (*) 159,96 EURO

3 YILDAN FAZLA SÜRELİ E-PASAPORT (*) 213,14 EURO

 (*)Posta ücreti (3 EURO) ayrıca ilave edilecektir.

 

2) NOTERLİK HARÇLARI (Kağıt harcı dahil):

 İMZA TASDİKİ (Muvafakatname, Beyanname) 11,83 EURO Tek imza, 20,65 Euro Çift imza

İHBAR,İHTAR,PROTESTO,AZİLNAME: 21,50 EURO

ÖZEL VEKALETNAME-İki sayfa (**): 19,29 EURO

GENEL VEKALETNAME-İki sayfa (**):  23,60 EURO

SURET TASDİKİ:  4,68 EURO

TERCÜME TASDİKİ (Metne şamil olmamak üzere-her bir sayfa için):  7,03 EURO

 (**) Vekaletnamelerin uzunluğuna göre her bir sayfa için 6,02 Euro Kağıt Harcı eklenmektedir.

 

3) KONSOLOSLUK HARÇLARI :

İMZA VE MÜHÜR TASDİKİ (Metne şamil olmamak üzere- her bir sayfa için): 16,16 EURO

 

4) DEĞERLİ KAĞIT HARÇLARI

 NÜFUS CÜZDANI: 2,72 EURO

AİLE CÜZDANI: 27,21 EURO

MAVİ KART: 2,72 EURO

SÜRÜCÜ BELGESİ: 37,01 EURO

PASAPORT CÜZDANI : 29.93 EURO

NOTER KAĞIDI: 3,01 EURO

VEKALETNAME KAĞIDI: 6,02 EURO

Saygıyla duyurulur.