T.c. Ab Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliği İş Talep Formu

Brüksel Başkonsolosluğu 12.12.2011

T.C.

AB NEZDİNDE TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ

TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ (BRÜKSEL)

 

İŞ TALEP FORMU

AB NEZDİNDE TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ

                                            TİCARET MÜŞAVİRLİĞİNE

                                            BRÜKSEL

 

         Müşavirliklerince açılan nitelikli yerel uzman alımına yönelik sınava katılmak istiyorum. Bu çerçevede, talep edilen bilgi ve belgeler ilişikte sunulmakta olup, gereğini saygılarımla arz ederim.

 

(Bu formun tamamen gerçeğe uygun ve doğru olduğunu beyan ederim.)                     ……./……./2011       

                                                               

                                                                                       Adı ve Soyadı:…………………………………

 

                                                                                       İmza               :………………………………....

EKLER:

1)       Özgeçmiş

2)       Pasaport ve işlem yapılmış sayfaların fotokopileri

3)       Nüfus cüzdanı fotokopisi

4)       Son mezun olunan okuldan alınan diploma fotokopisi

5)       Son üç ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf

6)       Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri

7)       Varsa katılım sağlanmış olan eğitim programlarından alınmış sertifika/belge fotokopileri

8)       Varsa yabancı dil seviyesini gösterir belge fotokopileri

FOTOĞRAF

 

ADAY HAKKINDA BİLGİLER

1

T.C. Kimlik No:

 

2

Ad, Soyad

 

3

Doğum Yeri(İl/İlçe) ve Tarihi(Gün/Ay/Yıl)

 

4

Cinsiyeti ve Tabiiyeti

Kadın           Erkek               Tabiiyeti:

5

Baba Adı, Soyadı ve Mesleği

 

6

Anne Adı, Soyadı ve Mesleği

 

7

Haberleşme Adresi

 

 

 

8

Haberleşme Telefonları ve e-posta

 

 

 

9

Halen Çalışıyor İseniz, Görev Yeriniz, Görev Tanımınız, Çalışma Süreniz ve Ayrılma Sebebiniz

(Varsa Daha Önce Çalıştığınız Yer ve Görev Tanımınızı da belirtiniz.)

 

 

 

10

Varsa İş Adresi ve Telefonu

 

 

 

11

Ailenizin Ev Adresi ve Telefonu

 

 

 

12

Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumu

Yaptı           Tecilli           Muaf         

13

Medeni Hali

Evli              Bekar  

14

Bitirdiği Öğrenim Kurumları

Lise

 

 

Üniversite

(Fakülte/Bölüm)

(Mezuniyet Tarihi ve Derecesi)

 

 

15

Lisans Üstü (Master/Doktora) Eğitim Yapılmış İse

Eğitim Yeri

 

 

Çalışma/Tez Konusu

 

Bitirme Tarihi

 

 

16

Katıldığınız Eğitim/Sertifika/Staj Programları (Yer ve Konu Başlıklarını Belirtiniz)

 

 

 

 

 

 

17

Bildiğiniz Yabancı Diller, Varsa Yabancı Dil Belgelerinde Belirtilen Dil Puanı/Seviyesi (TOEFL gibi)

 

 

18

Bildiğiniz Bilgisayar programları ve seviyesi

 

 

 

19

Sürücü Belgesinin Olup Olmadığı

Var          Yok             

20

Sabıka Kaydı Olup Olmadığı

Var          Yok             

21

Mahkumiyeti Olup Olmadığı

Var          Yok             

22

Herhangi Bir Sağlık Probleminin Bulunup Bulunmadığı (Mevcut olması halinde lütfen belirtiniz)

Var          …………………………………………………………

Yok             

 

ADAYIN ÖZGEÇMİŞİ (El Yazısı İle)

 

NOT: Bu bölümde, aileniz, çocukluğunuz, gençliğiniz, eğitiminiz, beğendiğiniz/beğenmediğiniz huylarınız, özel sevkleriniz, meraklarınız, sosyal faaliyetleriniz, nitelikleriniz, hedefleriniz, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliği’nde neden çalışmak istediğiniz ve bu çerçevedeki beklentileriniz ile gelecek için planlarınız gibi hususlara değinebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARSA HAKKINIZDA BİLGİ VERECEK KİŞİLER, ADRESLERİ, TELEFON NUMARALARI

Öğretim Üyeleri (2 kişi):

Diğer Kişiler (Akrabalar Hariç)

1)

 

 

 

 

1)

 

2)

 

 

 

 

2)

 

 

AÇIKLAMALAR:

1)Form el yazısıyla, tükenmez veya mürekkepli kalem ile doldurulacaktır.

2)Tüm sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3)Yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atama yapılmaz. Atama yapılmış olsa dahi iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

4)Form ve ekleri, şahsen yapılacak sınav başvurusunda AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliği’ne teslim edilecektir.

 

Başvuru yeri: AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, Ticaret Müşavirliği - Avenue des Arts 36-38, 1040 Bruxelles.

Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Başkonsolosluğumuzda randevulu sisteme geçilmiştir. Bilgi için: http://www.konsolosluk.gov.tr Vize başvuruları ise 14:30-16:30 Bilgi ve başvuru için https://www.evisa.gov.tr +32486480090 ACİL DURUM TELEFONU (18:00-09:00 arası, hafta sonları ve tatil günleri)
1.1.2019 YENİ YIL
22.4.2019 PASKALYA TATİLİ
1.5.2019 EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
30.5.2019 BELÇİKA DİNİ BAYRAMI
4.6.2019 RAMAZAN BAYRAMI
10.6.2019 BELÇİKA DİNİ BAYRAMI
21.7.2019 BELÇİKA MİLLİ GÜNÜ
11.8.2019 KURBAN BAYRAMI
15.8.2019 BELÇİKA DİNİ BAYRAMI
27.9.2019 FRANSIZ TOPLUMU GÜNÜ
29.10.2019 CUMHURİYET BAYRAMI
1.11.2019 BELÇİKA DİNİ BAYRAMI
11.11.2019 ATEŞKES GÜNÜ
15.11.2019 KRALİYET BAYRAMI
25.12.2019 NOEL