Türkiye Cumhuriyeti

Brüksel Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Bedelli Askerlik Uygulamasında Süre Uzatımı Hk. Duyuru , 22.02.2013

Bedelli Askerlik uygulamasında süre uzatımı sağlayan “1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 51.  Maddesi” 16.02.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Sözkonusu değişiklik ile;


a) 15.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren ve 15.06.2012 tarihinde sona eren Bedelli Askerlik uygulamasından, ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle çıkarılanlar,

 

b) Gerekli yararlanma şartlarını taşıdıkları halde, 15.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren ve 15.06.2012 tarihinde sona eren Bedelli Askerlik uygulaması için başvuruda bulunmayanlar,

 

c) Yedek Subay Adayı olarak askere sevk edilmelerine rağmen, çeşitli nedenlerle statüleri “er” olarak değiştirilenlerden silâhaltında bulunmayanlar,

 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (16 Şubat 2013) itibaren bir ay içinde (18 Mart 2013'e kadar) 30.000 (otuz bin) TL meblağın,

 

- Daha önce bedelli askerlik başvurusu çerçevesinde ödeme yaptılar ise kalan miktarını,

 

- Herhangi bir ödeme yapmadılar veya başvuruda bulunmadılar ise tamamını bir defada ödemek suretiyle,

 

Bedelli Askerlik uygulamasından yararlanabileceklerdir.

 

NOT: Bedelli askerlik uygulamasının, yurtdışında gelir getirici bir işte çalışan vatandaşlarımıza yönelik olan dövizle askerlik uygulamasından farklı olduğu ve bir defaya mahsus olarak tüm yükümlülere yönelik olarak düzenlendiği ihtiyaten hatırlatılır.

 

Saygıyla duyurulur.