Türkiye Cumhuriyeti

Brüksel Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Gençlik Köprüleri Programı , 18.08.2014

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından, yurtdışında yaşayan 16-22 yaş aralığında ve eğitimine devam eden gençlerimizin Türkiye ile bağlarını güçlendirmek, kendi öz kültürlerini yerinde tanımalarına ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekânlarını görmelerine olanak sağlayacak dil, kültür ve medeniyet temalı Türkiye ziyareti projelerine destek vermek amacı ile "Gençlik Köprüleri" isimli bir program hayata geçirilmektedir 
 

Bu amaçla, YTB tarafından "2014 Yılı Doğrudan Proje Mali Destek Programı" kapsamında, Türkiye'de veya yurtdışında kurulmuş, kâr amacı gütmeyen, tüzel kişiliği haiz sivil toplum kuruluşlarına (demekler, vakıflar, odalar vb.) ve üniversitelere, temaya uygun projeler için destek sağlanacak olup, programın içeriğine http://www.ytb.gov.tr/ internet sitesinden erişilebilecektir.

Saygıyla duyurulur.