Türkiye Cumhuriyeti

Brüksel Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

2016 Yılı Harçlar , 07.01.2016

2016 YILI İÇİN MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENEN KONSOLOSLUK HİZMETLERİ HARÇLARI AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.


 1) PASAPORT HARÇLARI (27.50 Euro Pasaport cüzdan bedeli ve 3 Euro posta masrafı dahil toplam):


 6 Ay Süreli Pasaport  : 46.00 - Euro

1 Yıl Süreli Pasaport : 53.00 - Euro

2 Yıl Süreli Pasaport : 67.00 - Euro

3 Yıl Süreli Pasaport : 82.00 - Euro

4-10 Yıl Süreli Pasaport: 103.00 - EURO

2) NOTERLİK HARÇLARI (Kağıt harcı dahil):

 İmza Tasdiki (Muvafakatname, Beyanname)  Tek imza 9.80,  Çift imza 19.60 -Euro

İhbar,İhtar,Protesto,Azilname: 17.12 Euro

Özel Vekaletname-İki sayfa: 30.13 - Euro

Düzenleme Vekaletname – İki sayfa 47.66 - Euro

Genel Vekaletname-İki sayfa: 34.87 - Euro

Suret Tasdiki: 1.76 - Euro

Tercüme Tasdiki (Metne şamil olmamak üzere-her bir sayfa için): 9.80 - Euro

Not: Vekaletnamelerin uzunluğuna göre her bir sayfa için 12.79 Euro Kağıt Harcı eklenmektedir.

3) KONSOLOSLUK HARÇLARI :

İmza Ve Mühür Tasdiki (Metne şamil olmamak üzere- her bir sayfa için):  17.96 - Euro

4) DEĞERLİ KAĞIT HARÇLARI

 Nüfus Cüzdanı: 2.51 - Euro

Aile Cüzdanı: 25.08 - Euro

Mavi Kart: 2.51 - Euro

Sürücü Belgesi:34.01 - Euro

Pasaport Cüzdanı (defter bedeli): 27.50 - Euro

Noter Kağıdı: 2.76 -Euro

Vekaletname Kağıdı:2.76 - Euro