Türkiye Cumhuriyeti

Brüksel Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Ülkemize Gitmek Üzere Vize Başvurusu Yapacak Yabancılara Ilişkin Duyuru , 27.12.2016

Ülkemize gitmek üzere vize başvurusu yapacak yabancıların aşağıda belirtilen asgari koşulları kapsayan sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir.

Asgari koşullar;

1- Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı (asgari teminat limiti 30.000 Euro),

2- Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli,

3- Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli,

4- Vefat eden sigortalının nakli.

Ayrıca, vize başvurularında vize harcı peşin alınmakta ve vize başvurusunun olumsuz sonuçlanması halinde vize ücreti iade edilememektedir.