Türkiye Cumhuriyeti

Brüksel Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

2017 Yılı Vize Ve Çalışma Izin Belgeleri Harç Tutarları , 03.01.2017

2017  yılında uygulanacak  vize ve çalışma izin belgeleri harç tutarları aşağıdadır:

Tek giriş: 60.- Avro (Schengen bölgesine dâhil ülkeler

vatandaşlarından 60 Avro)

 

Müteaddit giriş:190.- Avro

Tek transit: 60.- Avro (Schengen bölgesine dâhil ülkeler

vatandaşlarından 60 Avro)

 

Çift transit: 120.- Avro

 

Yabancılara verilecek  çalışma izin belgeleri:

1 yıla kadar (1 yıl dahil) Süre uzatımları da her yıl için aynı miktarda harca tabidir: 80 Avro

Süresiz çalışma izin belgesi: 730 Avro

Bağımsız çalışma izin belgesi: 730 Avro